GENERHVERVELSE

DKK 2,995

Ubegrænset Teori 1 år
Evaluerende Teoriprøver
2 kørelektioner af 45 min
Når du skal generhverve, skal du op til en teoretisk og en praktisk prøve. Der er intet undervisningskrav med mindre du har fået et kørselsforbud. Det kan dog være vanskelligt at bestå prøverne uden undervisning. Du har enten fået en betinget frakendelsen, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud. Herunder vil vi gennemgå de forskellige forløb.
Er du blevet idømt en betinget frakendelse, vil du få en frist på 6 måneder. Inden for denne periode skal du have bestået både den teoretiske og den praktiske prøve.Du får lov til at beholde kørekortet, hvis du består begge prøver første gang. Hvis du dumper, bliver kørekortet inddraget, og du får det først igen, når begge prøver er bestået.Du skal først til en teoretisk prøve, og når den er bestået, kan den praktiske prøve bestilles.
Udgifter ved generhvervelse – betinget frakendelse
Hvis du har fået en ubetinget frakendelse, skal du ansøge om at få lov til at generhverve kørekortet.
Du skal først til en teoretisk prøve, og når den er bestået, kan den praktiske prøve bestilles.
Hvis den praktiske prøve dumpes, skal der betales endnu et stempelmærkegebyr. Hvis den praktiske prøve bestås, får man udstedt et midlertidigt kørekort.
Hvis du har fået et kørselsforbud normalt skal du have 8 teoretiske og 8 praktiske lektioner, inden teoriprøven kan bestilles. Når den teoretiske prøve er bestået, kan den praktiske prøve bestilles.
Forløbet skal vare mindst 8 undervisningsdage.
Udgifter ved generhvervelse – kørselsforbud
Ud over pakken skal dette medberegnes.
Prøvegebyr til politi 890,-
Praktisk køreprøve 1450,-
Praktisk køreprøve udenfor Kbh. beregnes efter tid.
Bestilling af køreprøve/teoriprøve 150,- pr. prøve
prøv Udover de ovennævnte udgifter, kan der påregnes udgift til eventuelle, Lægeattest, foto, AT bevis(hvis dette er påkrævet)
Eventuelt extra kørelektioner pr 45 min 475 ,-

Kørelektioner i weekenden 50-, pr lektion

Back to Top